#13 – Skilja på dina roller i företag – Ta rätt beslut för dig och dina företag

Hur skiljer du som entreprenör på dina roller i de företag som du startar? Vad skiljer en ledningsgrupp från en styrelse. När krockar ditt självförverkligande med vad som förväntas av dig som ägare, styrelsemedlem, ledningsgruppsmedlem och i din operativa roll, alltså din anställning.

Att inte kunna skilja på sina roller i bolagen kan resultera i fullständig katastrof, det kan göra så att bolaget stagnerar, tillväxten stoppas och så vidare.

I detta avsnitt definierar vi skillnader mellan ägare – styrelse – VD – ledningsgrupp och andra operativa roller. Vi pratar förväntningar och farhågor som finns på dig i respektive roll. Vi ger exempel på situationer där vi gjort rätt och där vi gjort fel.

Nakna Entreprenören – Sveriges mest prestigelösa och avklädda entreprenörspodcast

#12 – Entreprenörskap – Känner du igen dig? – En personlig reflektion över vilka egenskaper en bra entreprenör har? Jag pratar om problem i skolsystemet och resonerar om varför jag krockar med den akademiska världen. I avsnittet presenterar jag mina 3 sanningar och ger fingret åt, i princip, allt.

Nakna Entreprenören – Sveriges mest prestigelösa och avklädda entreprenörspodcast

 

#11 – Växa för fort, konsekvenser och åtgärder – Vårt första önskeavsnitt kom när en nybliven entreprenör kontaktade Nakna entreprenören och undrade om vi kunde spela in ett avsnitt om att växa för snabbt. Jag visste att jag och Michel hade erfarenheten men sonderade terrängen och fann att även Peter Arndt, ingenjör och seriell entreprenör, hade denna erfarenhet i andra branscher. Detta resulterade i det elfte avsnittet. Vi pratar hållfasta tips, hur ska man tänka när man ska växa och vad ska man akta sig för.

 

#10 – Hur fan hamnade jag här – En entreprenörsresa – Jag drar, i början på 2021, på mig en förkylning. Detta resulterar i att jag väljer att spela in ett avsnitt själv. Lite som sommar och vinterprat i radion. Är man inte inbjuden till radion för att spela in så kan man ju göra det själv, tänkte jag. Detta resulterade i det mest personliga avsnittet till dags datum. Jag pratar om min uppväxt, jakten efter att förstå varför jag finns på jorden och jakten på bekräftelse. Helt enkelt – Hur fan hamnade jag här?!

#9 – Affärsplanen, entreprenörens verktyg – Ett spontant avsnitt där jag bjöd in Michel Massadakis och Patrik Södergren för att diskutera mitt viktigaste arbetsverktyg – Affärsplanen. Vi går igenom viktiga delar i affärsplanen och hur vi använder affärsplanen. Vi berättar hur vi skapar och använder innehållet i affärsplanen i våra kommunikationsstrategier.

#9 – Musikentreprenören – Anderz Wrethov är mannen som gång på gång uppfunnit sig själv. Från att spela gitarr med tänderna till att bli en av de stora musikskaparna i Sverige. Anderz ligger bakom såväl ”Bada Nakna” med Samir och Viktor som ”Guld och Gröna skogar” med Hasse Andersson. År 2021 har Anderz hela 4 bidrag i melodifestivalen. Vi pratar om vikten av att lägga tid på sitt hantverk, personligt viktiga milstolpar. Vilken är den viktigaste låten som Anderz skrivet och hur är det att driva hotell?

Sidekick i detta avsnitt är den seriella entreprenören och musikern – Patrik Södergren.

Förutom att driva Wrethov Music så driver Anderz, tillsammans med frun Johanna, Hotell Vellingebacken.

#7 – Företagskultur – I detta avsnitt av den nakna entreprenören möter jag Ali Jehanfard, seriell entreprenör. Vid min sida har jag också min enormt störiga men kunniga sidekick Michel Massadakis. Vi diskuterar företagskultur, vad det innebär. Hur skapar man en företagskultur, hur ändrar man en dålig företagskultur. Vi berättar historier, hämtade från våra företag, och vi berättar om våra misstag i försöken att skapa en stark företagskultur.

#6 – Att leva med en entreprenör – I det 6:e avsnittet av entreprenörspodden – Nakna entreprenören möter programvärden sin fru och numera egenföretagare, Rebecca Svärd – Ekonom och hästterapeut. Vi försöker reda ut om hur det är att leva med en människa som arbetar som entreprenör. Vi pratar förväntningar på varandra som partners. Vilket stöd kan man som entreprenör och egenföretagare förvänta sig av sin partner och skiljer sig drivkrafterna hos män och kvinnor sig från varandra.

#5 – Konsekvensen av att arbeta med fel människor – I detta avsnitt av den Nakna entreprenören – Sveriges mest prestigelösa och avklädda entreprenörs-podd möter jag Fredrik Mohlin, tidigare VD på börsnoterade Poolia och nuvarande VD på Gigstep. Återigen har jag min älskade sidekick – Michel Massadakis (Som jag i avsnittet kallar för inkompetent men som tack och lov styr upp samtalet i avsnitten).

I detta avsnitt försöker vi dela med oss av våra verktyg för att undvika konflikter och friktioner.

#4 – Den fysiska produktidén –I detta avsnitt av den Nakna entreprenören – Sveriges mest prestigelösa och avklädda entreprenörs-podd möter jag ingenjörs- entreprenörerna Arash Golshenas och Peter Arndt för att reda ut varför jag tycker att det är så mycket svårare att förverkliga en fysisk produkt. Vi försöker reda ut hur man som entreprenör gör för att förverkliga den fysiska produkten. Vi diskuterar utbildning och det faktum att en mjukvara alltid behöver en hårdvara. Vi pratar svensk ingenjörstradition, skiljer på prototyp och proof of concept. Vi spånar sedan fram en ny fysisk innovation – Den Självskruvande Korken ™

#3 – Historien Om Självbildarna – I detta storytelavsnitt så berättar jag om det sociala entreprenörsinitiativet Självbildarna. Jag pratar om hur det kom sig att jag fick idéen till företaget, om logopeder som lär människor som har svenska som andraspråk vägen till ett bättre uttal. Jag beskriver även min sorg över att politiker och byråkrati står i vägen för hjälp till människor i utanförskap.

#2 – Hur blir man entreprenör – För 2 veckor sedan gästades Nakna entreprenören av Patrik Södergren och Michel Massadakis. Vi försökte reda ut hur man blir entreprenör, inte helt enkelt visade det sig.

#1 – Vad är en entreprenör – I det första avsnittet av den nakna entreprenören möter jag Michel Massadakis – Seriell entreprenör. Vi försöker bland annat reda ut vad en entreprenör är.

Introduktion till Nakna Entreprenören – En podcast med och av Jakob Svärd med gäster